یادداشت دکتر احدیان فعال فرهنگی و مدیرمسئول روزنامه خراسان بر فیلم «زندانی ها»

🎬یادداشت دکتر احدیان فعال فرهنگی و مدیرمسئول روزنامه خراسان بر فیلم «زندانی ها» 🔻”زندانی‌ها فیلم جدید مسعود_ده_نمکی را امروز دیدم.

بیشتر بخوانید