بازنویسی آئین‌نامه راه‌اندازی و اداره سالن‌های سینما پس از نیم قرن

بازنویسی آئین‌نامه راه‌اندازی و اداره سالن‌های سینما پس از نیم قرن/ ایمنی سالن‌های سینما، از موارد مهم آئین نامه جدید

بیشتر بخوانید