با حضور سفرا و رایزنان فرهنگی کشورهای اروپایی و مقامات ایرانی سومین «هفته فیلم‌ اروپایی» افتتاح شد

🎬با حضور سفرا و رایزنان فرهنگی کشورهای اروپایی و مقامات ایرانی سومین «هفته فیلم‌ اروپایی» افتتاح شد سخنرانان حاضر در

بیشتر بخوانید