یادداشتی بر فیلم “دِرِساژ” ساخته پویا بادکوبه به بهانه اکران عمومی

🔘 یادداشتی بر فیلم “دِرِساژ” ساخته پویا بادکوبه به بهانه اکران عمومی “تنهایی یک دونده استقامت” ✅دِرِساژ فیلم نسبتا خوش

بیشتر بخوانید