علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی مطرح کرد: چشم انداز صنعت تصویر در ایران تا ۱۴۰۰

🎬علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی مطرح کرد: چشم انداز صنعت تصویر در ایران تا ۱۴۰۰ سینمای نجیب ایران در

بیشتر بخوانید

برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با ایده های نوآورانه

🎬برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با ایده های نوآورانه علیرضا تابش که دو روز پیش، طی حکمی از

بیشتر بخوانید

علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی: هدف از تولیدات مشترک، رسیدن به سهم بیشتری از بازار اکران است

🎬 علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی: هدف از تولیدات مشترک، رسیدن به سهم بیشتری از بازار اکران است به

بیشتر بخوانید