واکنش جالب احمدی نژاد پس از تماشای مارموز:چرا این کارها به ذهن خودم نرسید!

🔵واکنش جالب احمدی نژاد پس از تماشای مارموز:چرا این کارها به ذهن خودم نرسید! فریورخراباتی در یادداشت طنزی در روزنامه

بیشتر بخوانید