انحلال انجمن سینمای جوانان؛ شایعه یا واقعیت؟

انحلال انجمن سینمای جوانان؛ شایعه یا واقعیت؟ سیدصادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان در واکنش به طرح شایعه انحلال این

بیشتر بخوانید