دستمزد واقعی مهناز افشار برای بازی در «الیور توئیست»

حسین پارسایی ضمن تکذیب شایعاتی که درباره دستمزد مهناز افشار برای نمایش «الیورتوئیست» مطرح شده بود، جزییاتی از میزان دستمزد

بیشتر بخوانید