به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ رابطه شکرآب شده عادل فردوسى پور با مدیر جوان و کم سن و سال شبکه سوم سیما شاید تنها متن اتفاق موجود باشد و ناحیه دیگر این اتفاقات به محمد حسین میثاقى برگردد که از وى به عنوان سوگلى مدیر شبکه سوم سیما یاد مى کنند.

حال با توجه به اتفاقات اخیر، انگار میثاقى از طرف عادل فردوسى پور کنار گذاشته شده است و زین پس باید میثاقى را به عنوان مجرى دو برنامه «فوتبال برتر» و «ستاره ساز» در تلویزیون ببینیم و حضور وى در برنامه «فوتبال ١٢٠» منتفى شده است و دیگر در یک میزانسن عادل فردوسى پور را در کنار میثاقى نخواهیم دید